صفحه ۹

استدلالی توسط سایت های وابسته به آنها منتشر می‎شود و بعضا به دست اینجانب می‎رسد. این شبهات دو گونه هستند:

اول: آنهایی که عمدتا مبانی نظری نبوت و امامت و زیر مجموعه آنها را زیر سؤال برده اند.

دوم: شبهاتی است مربوط به جهات گوناگون قرآن، از قبیل: تحدی و ادعای اعجاز آن، استدلالها و پاسخهای قرآن به مخالفین وحی و نبوت، مجازاتهای مطرح شده در قرآن، داستانها و مثل های آن، و تشکیک در اینکه چرا قرآن که مدعی خاتمیت وحی و جهانی و ابدی بودن است به زبان عربی نازل شده است ؟ یا اینکه چرا در قرآن کلمات زائد و تکرارهای زیادی وجود دارد؟ و چندین موضوع دیگر مرتبط با قرآن.

از آنجا که بی تفاوتی در برابر چنین تشکیکها و تهاجمهای وسیع علیه اسلام و مذهب، به هیچ وجه صحیح و جایز نیست، لازم دیده شد - علیرغم نقاهت و بیماری های جسمی و مراجعات فراوان - به شبهات مورد اشاره پاسخ داده شود. ضمن تشکر از فضلایی که در این امر مهم تشریک مساعی می‎کنند، توفیق همگان را در خدمت به اسلام و مذهب از خدای متعال مسألت دارم.

والسلام علی عبادالله الصالحین.

‏10 مهر 1387 - اول شوال 1429 ‏
قم المقدسة - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب