صفحه ۷۲

شمول قاعده لطف

چهارمين ايراد نويسنده به طور كلي بر قاعده لطف است و ناظر به استدلال مذكور نمي باشد. او در اين ايراد مي‎گويد:

"اگر واقعا بنابه قاعده لطف، بعثت پيامبران ضرورت دارد، پس چرا خداوند اين لطف را در هر زماني فقط شامل حال عده معدودي از انسانها مي‎كرد و هميشه اكثريت قريب به اتفاق مردم دنيا از اين لطف محروم مي‎ماندند؟ به عنوان مثال در زمان پيامبر اسلام، آيا فقط لطف به مردم عربستان بر خداوند واجب بود؟"

پاسخ اين شبهه در جواب از شبهه سوم نويسنده بر دليل حكمت مشروحا بيان شد.

آنچه در اين نوشته بررسي شد شبهاتي بود كه بر مباني نظري نبوت يعني دليل حكمت و قاعده لطف وارد شده بود. در نوشته هاي آينده ان شاءالله به شبهاتي پرداخته خواهد شد كه پيرامون اعجاز قرآن از نظر ثبوتي و اثباتي و ساير امور مربوط به قرآن مطرح شده است.

"والحمد لله رب العالمين"

ناوبری کتاب