صفحه ۶۸

چگونگی رسیدن به غایت و هدف از خلقت راهنمایی نمایند.

این شیوه، شدنی ترین و صالح ترین روش است، زیرا فرشتگان موجوداتی غیر مادی هستند؛ آنها از جنس بشر نیستند و نمی توانند برای بشر حجت باشند. ندای آسمانی نیز گرچه امکان دارد اما همه افراد بشر پذیرای آن نیستند، و با ندای آسمانی و فراگیر بسا بسیاری از افراد قالب تهی کنند و یا بی هوش گردند و توانایی پذیرش آن را نداشته باشند.

نکته سوم: معنای کلام وی که می‎گوید: "می توان فرض کرد که بعثت پیامبران برای تشویق و ترغیب انسانها به انجام همان تکالیف عقلی...باشد" این است که تمام احکام شرعی ارشادی باشد، یعنی ارشاد به همان احکام عقلی. لازمه این کلام آن است که عقل انسانها بتواند تمام آنچه را برای نیل به مقصد اصلی یعنی خدای متعال و قرب به او لازم است، درک نماید و تمام موانع آن را کاملا بشناسد؛ و اثبات آن کاری است کارستان؛ و قبلا نیز به آن اشاره شد. بنابراین نمی توان گفت بعثت انبیاء با آوردن تکالیف شرعی همراه نیست.

آشنایی اجمالی یا تفصیلی به آثار احکام ؟

دومین ایراد نویسنده بر استدلال مذکور این است:

"در این فرض که ما در وضعیت قبل از نبوت و عدم آشنایی با تعالیم پیامبران به سر می‎بریم، چگونه می‎توان گفت که آوردن تکالیف شرعی

ناوبری کتاب