صفحه ۶۴

ملازمه میان بعثت انبیاء و تکالیف شرعی

مشکک محترم در شبهه اول خود ملازمه میان بعثت انبیاء و آوردن تکالیف شرعی از سوی آنان را منکر شده است. خلاصه کلام او چنین است:

"در این دلیل گفته شده است که "بعثت انبیاء با آوردن تکالیف شرعی همراه است" در حالی که چنین ملازمه ای ضرورت منطقی و عقلی ندارد، زیرا ممکن است بعثت پیامبران برای تشویق و ترغیب انسانها به انجام همان تکالیف عقلی، و یا برای تعلیم حقایق آسمانی نسبت به مبدأ و معاد و معنای حقیقی سعادت، کیفیت حشر و نشر و... باشد. نمی توان با دلیل عقلی و پیشینی حکم کرد که اگر پیامبرانی از طریق خداوند مبعوث شوند حتما تکالیف شرعی و دینی هم خواهند داشت."

در پاسخ به این شبهه چند نکته یادآوری می‎شود:

نکته اول: این که این ادعا برخلاف واقعیت تاریخی و خارجی است؛ زیرا علاوه بر متون دینی، تاریخ شهادت می‎دهد که پیامبران هرکدام برحسب شرایط زمانی و مکانی اقوام خود، تکالیفی شرعی داشته اند.

نکته دوم: این که در تقریر قبلی قاعده لطف ثابت شد که خداوند بشر را برای غایت بزرگی که خودش باشد آفریده است و بدیهی است

ناوبری کتاب