صفحه ۴۱

پاسخ نقضی این است که آن یک پیامبر بالاخره باید در یک نقطه ای از زمین مبعوث شود، از هر نقطه ای که مبعوث می‎شد این سؤال وجود داشت که چرا از آن نقطه مبعوث شد؟

و جواب حلی این است که گرچه موضوع وحی بر انسان و ارتباط او با عالم غیب و مبدأ جهان هستی یک امر غیرعادی و خارج از نظام معمول اسباب و مسببات طبیعی و عادی است، اما به وجود آمدن انسانهایی این چنین که لیاقت و صلاحیت رسیدن به چنین مقامی را پیدا کنند، امری است عادی و مطابق نظام و سنت اسباب و مسببات. یعنی چنین نیست که هر وقت خدا بخواهد پیامبری را مبعوث نماید فورا و خارج از نظام مذکور فردی را صالح و لایق پیامبری نماید، بلکه اراده خداوند این گونه تعلق گرفته است که چنین فردی از مسیر عادی یعنی اصلاب شامخه و رحمهای مطهره و دامنها و نطفه ها و غذاهای پاک و غیرآلوده و تربیت در خانواده صالح به وجود آید. بدیهی است چنین معدات و مقدماتی در هر زمان و هر نقطه زمین از جامعه بشری فراهم نخواهد شد.

پس سؤال از این که چرا پیامبراسلام (ص) در عربستان مبعوث شد، یا چرا از نژاد عرب بود نه غیر آن، مانند این سؤال است که چرا مثلا فلان شخص در روز معین و سال معین متولد شد؟ و یا مثلا چرا جنگ جهانی اول و دوم و یا انقلاب فلان کشور در زمان خاصی و در مکان معینی اتفاق افتاد؟!

ناوبری کتاب