صفحه ۲۶

می‎گیرد متوجه می‎شود بر لایه ازن تأثیر گذاشته و به ضرر خودش عمل کرده است؛ و صدها نمونه و مثال دیگر. انسانی که مصالح و مضار دنیوی و دم دست خودش را به طور کامل نمی فهمد چگونه مصالح و مضار اخرویش را بفهمد؟

نفی تلازم دلیل حکمت با تعدد پیامبران در هر زمان

نویسنده در شبهه سوم نسبت به دلیل حکمت می‎گوید:

"اگر این دلیل درست باشد و بنا به مقتضای حکمت الهی، ارسال پیامبران از سوی خداوند ضرورت داشته باشد، لازمه منطقی آن، این است که در هر عصری صدها هزار پیامبر مبعوث شود، به طوری که در هرمنطقه ای از مناطق روی کره زمین یک پیامبر وجود داشته باشد تا مردم سراسر جهان همواره بتوانند به طور مستقیم و بدون واسطه از هدایتها و راهنمایی های پیامبران بهره مند شوند؛ در حالی که در هیچ عصری چنین نبوده است. حال آیا بر طبق مقدمات دلیل مذکور، خداوند در بسیاری موارد، خلاف حکمت عمل نکرده و مرتکب نقض غرض نشده است ؟."

سپس نامبرده به پاسخ این شبهه که در بعضی کتابها داده شده - قرآن صریحا می‎فرماید: امتی نبود مگر آن که در میان آنان نذیر و هشدار دهنده ای فرستاده شد - اشاره می‎کند و می‎نویسد:

"اما این پاسخ قانع کننده نیست. زمان پیامبر اسلام را در نظر بگیرید. در

ناوبری کتاب