صفحه ۱۱

دلیل اول: حکمت الهی

مقدمات دلیل حکمت بر ضرورت نبوت

"حکمت الهی" یکی از دلایلی است که برای ضرورت نبوت اقامه شده است. این دلیل عقلی از سه مقدمه تشکیل می‎شود:

1 - هدف خداوند از خلقت انسان، تحصیل کمالات و قرب به ساحت مقدس ربوبی است.

2 - تحصیل کمالات و قرب معنوی - که طبعا اختیاری است - بدون شناخت صحیح راجع به سعادت و شقاوت دنیا و آخرت و برنامه ای کامل برای رسیدن به سعادت، امکان ندارد.

3 - ارائه برنامه چنین سیر و حرکتی به تنهایی از عقل برنمی آید و ناچار باید از ناحیه کسی باشد که به تمام روحیات و سازمان وجودی انسان و نیازها و مشکلات و آینده او و پیچ و خم و فراز و نشیب و پرتگاههای راه واقف باشد؛ و او نیست جز خدایی که خالق انسان و محیط به تار و پود نظام هستی و انسانها می‎باشد و به مصالح و مفاسد و خیر انسانها واقف است.

ناوبری کتاب