صفحه ۱۰

مبانی نظری نبوت

نویسنده جزوه ای که به تشکیک در مبانی نظری نبوت پرداخته، پس از اشاره به ادیان سه گانه یهود، مسیحیت و اسلام و اشاره به اختلافات و لوازم هر کدام می‎گوید:

"... بدیهی است پیش از پرداختن به این اختلافات باید به یک پرسش بنیادین پاسخ داد و آن اینکه آیا دلیل محکم و قاطعی برای اثبات نبوت در مفهوم کلی (و صرف نظر از مصادیق آن) وجود دارد؟ متفکران اسلامی (خصوصا شیعه) بحث را از ضرورت نبوت آغاز می‎کنند. به اعتقاد آنها می‎توان با دلایل عقلی و پیشینی نشان داد که ارسال رسل بر خداوند واجب است و لذا محال است که پیامبرانی مبعوث نشده باشند... . به عبارت دیگر حتی اگر در شرایطی باشیم که (بنابر فرض) خبری از رسولان الهی نداشته باشیم، می‎توانیم با تجزیه و تحلیلهای عقلی صرف به این نتیجه برسیم که خداوند حتما پیامبرانی را تاکنون فرستاده است و وظیفه ما فقط شناخت پیامبران حقیقی و استفاده از تعالیم و مبانی آنها برای رسیدن به کمال و سعادت است."

سپس وی به ذکر دو نمونه از ادله ضرورت نبوت می‎پردازد و شبهاتی ایراد می‎کند.

ناوبری کتاب