صفحه ۹۹

2 - در تفسیر آیه شریفه: (و قاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة)سوره توبه، آیه 36. "همگی با مشرکین بجنگید همان گونه که آنها همگی با شما می‎جنگند". و آیه: (و قاتلوهم حتی لاتکون فتنة و یکون الدین کله لله)سوره انفال، آیه 39. "آنان را از میان بردارید تا وقتی که دیگر فتنه ای نباشد و دین کلا برای خدا باشد" از امام صادق (ع) نقل شده است:

"هنوز تأویل این دو آیه نیامده و تأویل آنها در زمان قیام قائم ما می‎باشد...و به قطع قائم ما دین محمد(ص) را ابلاغ می‎کند تا زمانی که شرکی بر روی زمین باقی نماند"."و لیبلغن دین محمد(ص) ما بلغ اللیل حتی لایکون شرک علی ظهر الارض". (تفسیر العیاشی، ج 2، ص 56).

3 - مجمع البیان نقل کرده که امام باقر(ع) فرمود:

"این - استقرار کامل اسلام - در زمان قیام مهدی از آل محمد(ص) خواهد بود، که احدی باقی نمی ماند مگر اینکه به - رسالت - محمد(ص) اقرار می‎کند"."ان ذلک یکون عند خروج المهدی من آل محمد فلایبقی أحد الا اقر بمحمد(ص)". (مجمع البیان، طبرسی، ج 5، ص 45؛ و قریب به این مضمون در تفسیر تبیان، شیخ طوسی، ج 5، ص 209).

4 - از امام علی (ع) ضمن حدیث طولانی نقل شده است:

"... در این هنگام خداوند او - مهدی (عج) - را توسط لشکرهایی که شما نمی بینید یاری نموده و دین پیامبرش را به دست او ظاهر ساخته و بر تمام ادیان پیروز می‎گرداند،

ناوبری کتاب