صفحه ۹۳

لازم به ذکر است که در پاورقی کتاب "عقد الدرر" آمده است:

"روایت نزول عیسی (ع) و اقتدای او به حضرت مهدی (عج) در کتاب "المنار المنیف" ابن قیم، و نیز کتاب "مسند" حافظ بن ابی اسامة به نقل از پیامبر(ص) چنین نقل شده:

"ینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرهم المهدی..." و ابن قیم سند حدیث را خوب دانسته است. و شیخ عبدالمحسن عباد در کتاب خود به نام "عقیدة اهل السنة و الاثر فی المهدی المنتظر" - که مطالب آن در شماره سوم مجله "الجامعة الاسلامیة" نیز درج شده - خاطرنشان کرده است که این حدیث و سایر احادیثی که دلالت بر قیام مهدی در آخرالزمان می‎کند در حقیقت مفسر و شارح روایتی است که در صحیح بخاری و صحیح مسلم در مورد حضرت مهدی ذکر شده است".عقد الدرر، ص 292، حدیث 349.

ضمنا حدیث "المهدی من سادات اهل الجنة" علاوه بر کتابهای متعددی از اهل سنت، از کتاب "المنتخب من صحیح البخاری و مسلم" نیز نقل شده است.ر.ک : من هو المهدی، ص 85، پاورقی.

بنابر مطالب مندرج در این فصل معلوم گردید:

ناوبری کتاب