صفحه ۹۰

در همین روایت در "عقدالدرر" بعد از جمله "فینزل عیسی بن مریم" چنین ذکر شده:

"طلوع الفجر ببیت المقدس ینزل علی المهدی فیقال له تقدم یا نبی الله فصل بنا فیقول: ان هذه الامة امیر بعضهم علی بعض...".عقد الدرر، فی اخبار المنتظر، یوسف بن یحیی المقدس الشافعی السلمی، ص 293، حدیث 353. "سپس عیسی بن مریم هنگام طلوع فجر در بیت المقدس بر مهدی نازل می‎شود و به او گفته می‎شود: ای پیامبر خدا بایست جلو تا با تو نماز بخوانیم؛ سپس او می‎گوید: بعضی افراد این امت امیر بعضی دیگر هستند".

از این روایت به خوبی فهمیده می‎شود که حضرت عیسی (ع) به امام امت محمدیه که همان حضرت مهدی (عج) است اقتدا می‎کند و آن حضرت امام جماعت می‎باشد. همین مضمون با روایت ابی سعید خدری از پیامبر(ص) تأیید می‎شود که فرمود:

"کسی که عیسی بن مریم پشت سر او نماز می‎خواند از ماست.""منا الذی یصلی عیسی ابن مریم خلفه". همان، ص 84.

روایت اخیر در بسیاری از کتابهای اهل سنت آمده است؛ از جمله: "کنز العمال"،کنز العمال، ج 14، ص 266. "البرهان"البرهان، فی علامات المهدی، ص 158. و "مناقب المهدی" بنابر نقل "عقد الدرر".عقد الدرر، ص 84، حدیث 35.

ناوبری کتاب