صفحه ۸۹

آخر الزمان قیام می‎کند و زمین را پر از عدل و قسط خواهد کرد".سبائک الذهب، محمد امین سویدی، ص 78.

اگر شخصیتی معروف مثل مسلم چنین اعتقادی نداشت صاحب کتاب "سبائک الذهب" چنین ادعایی نمی کرد.

ثانیا - روایت ذیل در اکثر کتب اهل سنت حتی صحیح مسلم و بخاری، با سندهای مختلف ذکر شده است:

"چگونه هستید هنگامی که پسر مریم بین شما نازل می‎شود و امام شما از خود شما خواهد بود؟""کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم". (صحیح مسلم، ج 1، ص 94؛ کتاب الایمان، حدیث 244؛ و با سند دیگر در حدیث شماره 245؛ و در صحیح بخاری، ج 4، ص 143 ذکر شده است).

و در صحیح مسلم آمده است:

"جابر بن عبدالله گفت: از پیامبر(ص) شنیدم که ایشان فرمودند: "همواره طایفه ای از امت من برای حق پیروزمندانه می‎جنگند تا روز قیامت". سپس فرمودند: "آنگاه عیسی بن مریم نازل می‎شود و امیر آنان به او می‎گوید: بیا بایست و برای ما نماز برپا کن. آنگاه عیسی بن مریم می‎گوید: نه ! بعضی از شما بر بعض دیگر امیر هستید"."لاتزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاهرین الی یوم القیامة قال: فینزل عیسی بن مریم فیقول امیرهم، تعال صل بنا. فیقول: لا ان بعضکم علی بعض امراء...". (صحیح مسلم، ج 1، ص 94؛ کتاب الایمان، حدیث 247).

ناوبری کتاب