صفحه ۸۴

همین نظر را نیز صاحب کتاب "طبقات الحنابلة" از شیخ حسن بربهاری حنبلی نقل می‎کند.

11 - سیدمحمد صدیق حسن قنوجی می‎گوید:

"روایات وارده در مورد مهدی با اختلافی که دارند به حدی زیاد است که به حد تواتر می‎رسد و در کتب سنن وغیر آن از مؤلفات اسلامی و نیز معجم ها و مسندها مذکور است".الاذاعة لما کان و یکون بین یدی الساعة، سید محمد صدیق حسن، ص 112.

و در جای دیگر می‎گوید:

"شکی نیست که مهدی در آخرالزمان قیام می‎کند... زیرا روایات آن متواتر است و جمهور امت خلفا عن سلف بر آن اتفاق نظر دارند، مگر کسانی که به نظرشان اعتنایی نمی شود".همان، ص 145.

12 - علامه محمد بن جعفر کتانی پس از نقل نظر مخالف ابن خلدون و اشاره به نقد و ردهایی که بر علیه او نوشته شده، صریحا می‎گوید:

"روایات مهدی به قدری زیاد است که به حد تواتر رسیده است".النظم المتناثر من الحدیث المتواتر، جعفر کتانی، ص 226 و 227.

13 - دکتر شیخ عبدالمحسن العباد، رئیس اسبق دانشگاه اسلامی مدینه منوره - که نویسنده جزوه در چند مورد به گفته های او استناد کرده است - در رد شیخ عبدالله بن زید آل محمود، رئیس محاکم

ناوبری کتاب