صفحه ۸۳

"ابن حجر شافعی صاحب کتاب المختصر، احمد بن ضیاء حنفی، محمد بن محمد مالکی و یحیی بن محمد حنبلی...".البرهان فی علامات مهدی آخرالزمان، متقی هندی، باب 13، ص 177 تا 183.

8 - حافظ عسقلانی در کتاب "تهذیب التهذیب" و نیز سیوطی در کتاب "الحاوی للفتاوی" اخبار مربوط به قیام مهدی و اینکه او از اهل بیت پیامبر(ع) است و هفت سال حکومت می‎کند و زمین را پر از عدل می‎سازد و عیسی به او اقتدا می‎کند... را متواتر اعلام می‎کند.تهذیب التهذیب، ج 9، ص 126. ابن حجر نیز تواتر مضمون فوق را از ابوالحسین الاجری نقل می‎کند.الصواعق المحرقة، ص 167.

9 - صاحب کتاب "اتحاف اهل الاسلام" اصل قیام مهدی، و صاحب کتاب "مناقب الشافعی" جریان مهدی (عج) و اینکه او از اهل بیت پیامبر است را مورد تواتر روایات ذکر کرده اند."المهدی"، ابوطالب تجلیل، ص 62.

10 - سفارینی حنبلی موضوع قیام مهدی را از معتقدات قطعی علمای سنت می‎شمارد و مدعی تواتر روایات مربوط به آن شده است، و در نهایت صریحا گفته است:

"ایمان به قیام مهدی همان گونه که نزد اهل علم مقرر شده واجب می‎باشد".لوامع الانوار البهیة، محمد سفارینی حلبی، ج 2، ص 84.

ناوبری کتاب