صفحه ۸۲

در همین کتاب از کتاب "فتح الباری" چنین نقل شده است:

"روایات متواتری رسیده است که مهدی از این امت است و عیسی نازل می‎شود و به او در نماز اقتدا می‎کند؛ و نظر صحیح این است که عیسی زنده است و به آسمان برده شده است...".

همچنین در این کتاب آمده است:

"شوکانی نیز در رساله خود به نام "التوضیح" تواتر روایات مربوط به حضرت مهدی (عج)، حضرت عیسی (ع) و دجال را تأیید می‎کند".

سپس غایة المأمول می‎نویسد:

"پس ثابت شد که احادیث مهدی متواتر است، و برای کسی که ذره ای ایمان و کمی انصاف داشته باشد همین مقدار کفایت می‎کند."همان، ص 360.

6 - کنجی شافعی نیز در کتاب "البیان" باب 11، تواتر روایات مهدی را تأیید می‎کند.

7 - صاحب کتاب کفایة الموحدین قول به تواتر روایات مهدی را از شافعی نیز نقل کرده و در کتاب "البرهان فی علامات مهدی آخرالزمان" نظر چهار تن از علمای مذاهب اربعه در مورد صحیح بودن روایات مهدی و قطعی بودن موضوع قیام و صفات او را یادآور می‎شود؛ این چهار تن عبارتند از:

ناوبری کتاب