صفحه ۸۱

می رساند، و عیسی و امت اسلامی به او اقتدا می‎کنند".الصواعق المحرقة، ص 167.

4 - علامه برزنجی می‎نویسد:

"روایاتی که در آنها از ظهور مهدی نام برده شده زیاد و در حد تواتر است و بعضی از آنها صحیح و بعضی حسن و بعضی ضعیف می‎باشد، و این دسته بیشترین می‎باشد؛ ولکن به خاطر کثرت راویان آنها، دسته ضعیف به وسیله دسته قوی تقویت شده و موجب قطع می‎باشد. و آنچه قطعی است این است که ظهور او مسلم است و از اولاد فاطمه و پرکننده زمین از عدل می‎باشد".الاشاعة لاشراط الساعة، محمد بن رسول البرزنجی، ص 87.

5 - شیخ علی ناصف در کتاب "غایة المأمول" آورده است:

"مشهور بین علمای گذشته و حال این است که در آخرالزمان مردی از اهل البیت به نام مهدی قیام می‎کند و مسلمانان از او پیروی کرده و دین را یاری می‎کند، دجال ظاهر می‎شود و عیسی نازل می‎گردد و با مهدی یا او به تنهایی دجال را می‎کشند [...] و بزرگان صحابه و اکابر محدثین نظیر ابی داود، ترمذی، ابن ماجه، طبرانی، ابی یعلی، بزار، امام احمد و حاکم روایات مهدی را نقل کرده اند؛ و کسانی چون ابن خلدون که همه روایات مهدی را تضعیف می‎کنند اشتباه کرده اند".غایة المأمول (پاورقی کتاب التاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول)، ج 5، ص 382.

ناوبری کتاب