صفحه ۷۵

"در المنثور" ج 2، ص 293؛ "تفسیر فخر رازی" ج 3، ص 618 و ج 8، ص 392؛ "تفسیر بیضاوی" ص 154؛ "تفسیر کشاف زمخشری" ج 1، ص 264 و ج 2، ص 339؛ "تفسیر نیشابوری" ج 2، ص 28؛ "طبقات النقول" ج 2، ص 15؛ "مشارق الانوار" ص 75؛ "صواعق ابن حجر" ص 74؛ "سیره حلبی" ج 3، ص 302؛ "نورالابصار" ص 69؛ "تفسیر طبری" ج 12، ص 10 و ج 25، ص 58 ؛ "شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید" ج 2، ص 236 و ج 3، ص 270؛ "صحیح مسلم" ج 2، ص 331؛ "الشرف المؤید" ص 10؛ "مصابیح السنة" ج 2، ص 200؛ "خصائص الکبری" ج 2، ص 264؛ "الاتحاف" ص 18؛ "اسعاف الراغبین" که در حاشیه نورالابصار ج 4، ص 45 چاپ شده است؛ "تفسیر روح البیان" ج 3، ص 230 و ج 6، ص 546؛ "اصابة ابن حجر" ج 4، ص 307؛ "منتخب کنز العمال" ج 5، ص 43؛ "ینابیع المودة" ج 1، ص 93، 94 و 99؛ "تفسیر جلالین" ج 1، ص 35؛ "تاریخ الخلفاء" ص 65؛ "الفتوحات الاسلامیة" ج 2، ص 342.ر.ک . حق الیقین فی معرفة اصول الدین، سید شبر، ج 1، ص 144 به بعد.

همچنین در فصل هفدهم از کتاب "مناقب خوارزمی" که از علمای معروف اهل سنت است، آیاتی که پیامبراکرم (ص) یا اصحاب آن حضرت بر حضرت علی (ع) تطبیق نموده اند با ذکر سندهای آن نقل شده است.المناقب، خوارزمی، ص 186.

گفتنی است صاحب کتاب: "الکشاف المنتقی لفضائل علی

ناوبری کتاب