صفحه ۷۲

9 - صاحب کتاب مقتضب الاثر"لیلة القدر فی کل سنة ینزل فیها علی الوصاة بعد رسول الله ما ینزل" قیل له و من الوصاة یا امیرالمؤمنین ؟ قال "أنا واحد عشر من صلبی...". (مقتضب الاثر، ص 29). روایتی را از طریق اهل سنت از حضرت علی (ع) نقل می‎کند که فرمود:

"در شب قدر هر سال چیزهایی بر اوصیای رسول الله نازل می‎شود". از او سؤال شد: چه کسانی اوصیای او هستند؟ در جواب فرمود: "من و یازده نفر از صلب من".

از این روایت استفاده می‎شود که سوره قدر نظر به حضرت مهدی (عج) هم دارد؛ بخصوص با توجه به آیه شریفه: (تنزل الملائکة و الروح فیها...)سوره قدر، آیه 4. که ظهور در استمرار و دوام داشته و قطعا شامل زمان غیبت می‎شود. ضمنا از روایت فوق استفاده می‎شود که وصی رسول خدا که محل نزول ملائکه و روح نیز هست، همیشه و در همه سالها وجود دارد.

اینها نمونه هایی است از کتب اهل سنت و مفسران آنها که آیاتی را منطبق با قیام حضرت مهدی موعود نموده اند؛ و آنچه در کتب تفاسیر شیعه از ائمه معصومین (ع) در این رابطه ذکر شده است دهها برابر آنچه ذکر شد می‎باشد؛ و از آنجا که اعتبار و حجت بودن قول و فعل عترت قبلا از طریق قرآن و روایات پیامبر(ص) به اثبات رسید، جا ندارد که کسی به تمسک شیعیان به روایات منقول از ائمه و اهل بیت پیامبر(ع)

ناوبری کتاب