صفحه ۷۰

خبری طولانی آمده: مردی یهودی بر رسول خدا(ص) وارد شد و از مسائلی از جمله اوصیای آن حضرت و تعداد آنان سؤال نمود و پیامبر(ص) آنان را یکی بعد از دیگری نام برد، تا رسید به حضرت امام حسن پدر حضرت مهدی و فرمود: "ابنه محمد یدعی بالمهدی [...] فیغیب ثم یخرج، فاذا خرج یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما، طوبی للصابرین فی غیبته، طوبی للمتقین علی محبته، اولئک الذین وصفهم الله فی کتابه و قال: (هدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب)سوره بقره، آیه 2 و 3. و قال تعالی: (اولئک حزب الله ألا ان حزب الله هم المفلحون)"سوره مجادله، آیه 22. فرزند او به اسم مهدی خوانده می‎شود [...] و او غایب می‎شود و سپس قیام می‎کند و زمین را پر از عدالت و قسط می‎نماید بعد از آنکه پر از ظلم و جور شده است. خوشا به حال صابرین در دوران غیبت او، خوشا به حال آنهایی که بر محبت او بردبار و متقی هستند. اینها همانهایی هستند که خداوند درباره آنان در قرآن فرمود: (هدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب)سوره بقره، آیه 2 و 3. "این قرآن هدایت کننده پرهیزکارانی است که به غیب ایمان می‎آورند". و نیز فرمود (اولئک حزب الله ألا ان حزب الله هم المفلحون)سوره مجادله، آیه 22. "این افراد جزو حزب خدا

ناوبری کتاب