صفحه ۶۸

اهل سنت بدون اشکال می‎باشد. ولی صاحب کتاب "ینابیع المودة" به طور قطع می‎گوید: آیه فوق در مورد مهدی (عج) نازل شده است.ینابیع المودة، ج 3، ص 283.

2 - ابن ابی الحدید - در ذیل این کلام از نهج البلاغه که: "دنیا بعد از چموشی اش به ما روی خواهد آورد، همچون شتر شیرده و چموشی که برای شیر دادن به بچه اش رو می‎آورد"."لتعطفن الدنیا علینا بعد شماسها، عطف الضروس علی ولدها." (نهج البلاغه، قصار 209). و آیه ای که به دنبال آن ذکر شده است: (و نرید أن نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثین)سوره قصص، آیه 5. "و ما اراده می‎کنیم که بر مستضعفین زمین منت نهاده و آنان را رهبران و وارثان زمین قرار دهیم" - می‎گوید:

"اصحاب ما می‎گویند: این آیه وعده ای است به امامی که مالک زمین و مستولی بر کشورها خواهد شد".شرح نهج البلاغه، ج 19، ص 29.

3 - آلوسی در تفسیر آیه شریفه: (أن الارض یرثها عبادی الصالحون)سوره انبیاء، آیه 105. "همانا بندگان صالح من وارث زمین خواهند شد" گفته است:

"مراد از زمین، زمین دنیاست که مؤمنان بر آن مسلط خواهند شد؛ هرچند بگوییم که این اتفاق در حوزه مؤمنین در زمان مهدی و نزول عیسی رخ خواهد داد".تفسیر روح المعانی، ج 17، ص 95.

ناوبری کتاب