صفحه ۵۸

توانستند توده های زیادی از مردم را علیه بنی امیه بسیج نمایند و پس از ضعیف شدن بنی امیه، با ابراهیم بن عبدالله بن حسن مثنی به عنوان مهدی و امام زمان بیعت کردند و پس از مرگ ابراهیم خودشان را به عنوان اهل بیت و نسل بنی هاشم معرفی نمودند؛ و علاوه بر تطبیق آیات و روایات مربوط به ذوی القربی بر خود، سعی کردند مهدی موعود را پس از مرگ ابراهیم بر فرزند منصور تطبیق نمایند؛ و نیز روایات "رایات المشرق" را - یعنی پرچم هایی که از مشرق بلند می‎شوند - که در پیشگویی های پیامبر از علائم و نشانه های قیام مهدی بر سر زبانها بود بر پرچم های سیاه ابومسلم خراسانی تطبیق نمودند، و حتی به همین مناسبت استفاده از لباس سیاه را از وظایف و آداب رسمی حکومتی اعلام کردند.

اولین خلیفه رسمی عباسیون یعنی ابوالعباس سفاح در اولین خطابه خود برای مردم کوفه می‎گوید:

"الحمد لله الذی اصطفی الاسلام... و خصنا برحم رسول الله و قرابته".

و پس از تطبیق آیات ذوی القربی بر عباسیون گفت:

"... ای مردم کوفه ما پیوسته مورد ظلم و ستم قرار داشتیم و حق ما تضییع می‎شد تا بالاخره خداوند شیعیان ما را در خراسان برانگیخت و حق ما را به ما برگرداند... پس بدانید که این "امر" برای ما خواهد ماند تا آن را تحویل عیسی بن مریم دهیم".تاریخ الامم و الملوک (تاریخ طبری)، ج 6، ص 82.

ناوبری کتاب