صفحه ۵۶

امامت و عبدالله بن سباء

ضمنا نویسنده جزوه ضمن تلاش برای اثبات اینکه اندیشه امام زمان (ع) یک توطئه بوده است، نوشته است:

"بد نیست بدانیم که توطئه امامت و وصایت اولین بار در تاریخ اسلام از طرف عبدالله بن سباء یهودی به ظاهر مسلمان مطرح شد. اندیشه امام زمان نیز [...] دنباله همان توطئه [...]بوده است."

مسأله امامت و وصایت هرچند از موضوع مورد نظر در این نوشتار خارج می‎باشد، ولی اجمالا در پاسخ گفته می‎شود:

اولا - بنابر نظر تحقیقی بعضی از مورخین معاصر شیعه، موضوع عبدالله بن سباء یک افسانه تاریخی می‎باشد و در تاریخ اسلام وجود خارجی نداشته است. علامه عسگری در این رابطه می‎گوید:

"افسانه عبدالله بن سباء توسط سیف بن عمر ساخته شده است. و او در کتب رجالی اهل سنت، علاوه بر اتهام زندقه، به جعل حدیث، دروغگویی، ضعف حدیث، متروک، عدم اعتماد و عدم امانت معروف و مشهور می‎باشد. ابن حبان می‎گوید: سیف بن عمر حدیث هایی را که خود جعل می‎کرد، آنها را از زبان شخص موثقی نقل می‎کرده است."ترجمه عبدالله بن سباء، ج 1، ص 70.

همچنین نامبرده می‎گوید:

ناوبری کتاب