صفحه ۵۳

"در شب قدر هر سال آنچه نازل می‎شود بر اوصیای بعد از رسول خدا نیز نازل می‎شود". از او سؤال شد: اوصیاء چه کسانی هستند؟ در جواب فرمود: "من و یازده نفر از صلب من. اینان امامانی هستند که بر قلب آنان چیزهایی الهام می‎شود...".أبوالطفیل یقول: سمعت علیا(ع) یقول: "لیلة القدر فی کل سنة ینزل فیها علی الوصاة بعد رسول الله ما ینزل، قیل له و من الوصاة یا أمیرالمؤمنین ؟ قال: أنا و أحدعشر من صلبی هم الائمة المحدثون

7 - عبدالله بن عباس از پیامبراکرم (ص) نقل کرده است که آن حضرت فرمود:

"همانا خلفا و اوصیای من و حجت های خدا بر مردم بعد از من دوازده نفرند که اولین آنان برادرم و آخرین آنان فرزندم می‎باشد". سؤال شد: یا رسول الله برادر تو کیست ؟ فرمود: "علی بن ابی طالب". سؤال شد: فرزند تو چه کسی است ؟ فرمود: "مهدی که زمین را پر از قسط و عدالت می‎کند همان گونه که پر از ظلم و جور شده باشد...".قال: قال رسول الله (ص): "ان خلفائی و اوصیائی و حجج الله علی الخلق بعدی اثناعشر أولهم أخی و آخرهم ولدی". قیل: یا رسول الله و من اخوک ؟ قال: "علی بن ابی طالب". قیل: فمن ولدک ؟ قال: "المهدی الذی یملؤها قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما...". (فرائدالسمطین، ج 2، ص 312، حدیث 562؛ و ینابیع المودة، ج 3، ص 383).

8 - ابن عباس همچنین از پیامبراکرم (ص) نقل کرده است:

"من سید پیامبران و علی بن ابی طالب سید اوصیاء است. و اوصیای من دوازده نفر هستند که اولین آنان علی بن ابی طالب و آخرین آنان قائم می‎باشد".قال رسول الله (ص): "أنا سید المرسلین و علی بن ابی طالب سید الوصیین و أن أوصیائی بعدی اثناعشر أولهم علی بن ابی طالب و آخرهم القائم". (فرائدالسمطین، ج 2، ص 313، حدیث 564).

ناوبری کتاب