صفحه ۵۱

2 - جابربن یزید جعفی می‎گوید: از جابربن عبدالله انصاری شنیدم که گفت: پیامبراکرم (ص) به او فرموده است:

"ای جابر، اوصیای من و امامان مسلمانان بعد از من، اولین آنان علی، سپس حسن، سپس [...] و سپس قائم که اسم او اسم من و کنیه او کنیه من و فرزند حسن [...] می‎باشد".قال: سمعت جابر بن عبدالله الانصاری یقول: قال لی رسول الله (ص): "یا جابر ان اوصیائی و ائمة المسلمین من بعدی اولهم علی ثم الحسن ثم

3 - در روایت طولانی دیگری که جابربن عبدالله انصاری از پیامبر(ص) نقل کرده است و به اسامی ائمه دوازده گانه تصریح شده است، آمده است که:

"جندل بن جناده یهودی پس از دیدن حضرت موسی (ع) در خواب و امر آن حضرت به مسلمان شدن، نزد پیامبر آمد و خواب خود را نقل نمود و سپس گفت: اوصیای شما بعد از شما چه کسانی هستند؟ پیامبر فرمود: اوصیای من دوازده نفر هستند، جندل گفت: ما هم همین طور در تورات خوانده ایم؛ سپس از حضرت خواست تا اسامی آنان را مشخص نماید، و پیامبر(ص) اسامی آنان را با مشخصات نام بردند و جندل مسلمان شد، و با پیشگویی پیامبر(ص) درباره او که آخرین زاد تو از دنیا شیر است در مرضی که گرفتار شد

ناوبری کتاب