صفحه ۴۹

"معرفت آل محمد برائت از آتش جهنم است؛ و حب آل محمد جوازی است بر [عبور از] صراط؛ و ولایت آل محمد امان از عذاب می‎باشد.""عن المقداد بن الاسود قال: سمعت رسول الله (ص) یقول: معرفة آل محمد برائة من النار، و حب آل محمد جواز علی الصراط، والولایة لال محمد أمان من العذاب". (مناقب سیدنا علی، ص 13؛ فرائدالسمطین، ج 2، باب 49؛ الحاوی للفتاوی، ج 2، ص 40.)

15 - روایت انس بن مالک از پیامبرخدا(ص) که فرمود:

"هیچ کس قابل مقایسه با ما اهل بیت نمی باشد.""عن انس بن مالک، قال: قال رسول الله (ص): نحن اهل بیت لایقاس بنا أحد." (کنزالعمال، ج 6، ص 218؛ الفردوس، ج 5، ص 34؛ کنوز الحقائق، ج 2، ص 129؛ ینابیع المودة، ص 227).

گفتنی است هنگامی که معرفت و محبت و ولایت اهل بیت (ع) موجب برائت از آتش جهنم باشد و هیچ کس را نتوان با آنان مقایسه نمود، قطعا آنان هدایتگر و از سایر مردم افضل خواهند بود.

آیا ممکن است کسی که پیامبر(ص) - که (و ما ینطق عن الهوی)سوره نجم، آیه 3. می باشد - درباره او می‎فرماید: "أعلم الناس"، "أقدم الناس اسلاما"، "اوفاهم بأمر الله و عهده"، "من کنت مولاه فهذا (فعلی ) مولاه"، "أنت منی بمنزلة هارون من موسی"، "سید المؤمنین"، "امام المتقین"، "قائد الغر المحجلین"، "أنت أخی و وصیی و خلیفتی من بعدی"، "علی مع الحق والحق مع علی"، "علی مع القرآن والقرآن مع علی"، "أنا مدینة العلم و علی بابها"، "و اهل بیتی أمان لامتی من الاختلاف" و...، قول و فعلش حجت و موجب هدایت نباشد؟! آیا اهل بیت پیامبر(ع) که رسول اکرم (ص)

ناوبری کتاب