صفحه ۴۶

5 - روایت متواتر از پیامبراکرم (ص):

"آگاه باشید که مثل اهل بیت من در بین شما مثل کشتی نوح است که هر کس سوار آن شد نجات پیداکرد و هر کس آن را رها نمود غرق شد"."ألا ان مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینة نوح، من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق". (المستدرک علی الصحیحین، ج 2، ص 343؛ نظم درر السمطین، زرندی حنفی، ص 235؛ ینابیع المودة، ج 1، ص 93، اسعاف الراغبین، ص 110؛ فرائدالسمطین، ج 2، ص 246، حدیث 519). ضمنا روایت فوق بدون کلمات "ألا" و "فیکم" در کتب زیر ذکر شده است: حلیة الاولیاء، ج 4، ص 306؛ مناقب الامام علی بن ابی طالب، ابن المغازلی شافعی، ص 137 و 138؛ ذخائر العقبی، طبری، ص 20؛ مجمع الزوائد، ج 9، ص 168؛ الجامع الصغیر، سیوطی، ج 2، ص 533؛ مقتل الحسین، خوارزمی، ج 1، ص 104. و با مختصر تغییر در المعجم الصغیر، طبرانی، ج 1، ص 139؛ شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج 1، ص 218 نیز آمده است.

6 - روایت "منزلت" از پیامبر(ص) در مورد حضرت علی (ع):

"ای علی نسبت تو به من همچون نسبت هارون به موسی است، جز اینکه بعد از من پیامبری نخواهد بود"."أنت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی". (صحیح مسلم، ج 7، ص 120؛ صحیح بخاری، ج 5، ص 129).

7 - عبدالله بن عکیم جهنی از پیامبر(ص) نقل می‎کند که در شب معراج، درباره حضرت علی (ع) سه مطلب به آن حضرت وحی شد:

"علی سید مؤمنین، امام متقین و پیشوای پیشانی سفیدان است"."أنه سید المؤمنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین." (فرائدالسمطین، ج 1، ص 143، حدیث 107)

ناوبری کتاب