صفحه ۴۵

همه مردم اسلام آورد و از آنان علمش و حلمش بیشتر است".قال لفاطمة : "أما ترضین أنی زوجتک أقدم أمتی سلما و أکثرهم علما و أعظمهم حلما". (مسند احمد حنبل، ج 5، ص 25؛ معجم الکبیر، ج 20، ص 230، حدیث 538؛ مجمع الزوائد، ج 9، ص 102؛ و کنزالعمال، ج 11، ص 605، حدیث 32924).

از آنجا که حجیت علم ذاتی است، وقتی علی (ع) "أکثر علما" باشد طبعا نظر او برای دیگران معتبر و حجت است.

3 - رسول اکرم (ص) فرمود:

"یا علی... تو از دیگران زودتر ایمان آوردی و از دیگران به دین و عهد خدا وفادارتری و بیش از آنان در بین مردم عدالت و مساوات را اجرا می‎کنی و از دیگران به قضاوت داناتری و روز قیامت مقامت از دیگران نیز بالاتر و بیشتر است"."یا علی... أنت أولهم ایمانا بالله و أوفاهم بعهدالله و أقومهم بامرالله و أقسمهم بالسویة و أعدلهم فی الرعیة و أبصرهم فی القضیة و أعظمهم عندالله یوم القیامة مزیة". (المناقب، خوارزمی، ص 110، حدیث 1118؛ فرائدالسمطین، ج 1، ص 223، حدیث 174؛ لسان المیزان، ابن حجر عسقلانی، ج 2، ص 19؛ حلیة الاولیاء، ج 1، ص 65 و 66) .

4 - پیامبر(ص) فرمود:

"علی بن ابی طالب وصی و جایگاه سر من و بهترین کسی است که من او را برای بعد از خود باقی می‎گذارم. و اوست که وعده های مرا عمل و دیون مرا ادا می‎کند".قال رسول الله (ص): "فان وصیی و موضع سری و خیر من أترک بعدی و ینجز عدتی و یقضی دینی علی بن ابی طالب". (مجمع الزوائد، ج 9، ص 113).

ناوبری کتاب