صفحه ۴۴

اصول دین است، درباره اعتقاد به معاد و بهشت و جهنم نیز از حاضرین اقرار گرفته اند. نویسنده این کتاب سپس می‎نویسد:

"مطرح نمودن موضوع ولایت حضرت علی (ع) توسط پیامبراکرم (ص) در خلال اصول دین، دلیل آن است که موضوع ولایت آن حضرت در حد اصول دین خواهد بود".النص و الاجتهاد، ص 351.

مطرح شدن اصول دین توسط پیامبراکرم (ص) در جریان "غدیر خم" در کتاب "غایة المرام" به نقل از کتاب "فصول الائمة المهمة" تألیف علی بن احمد مالکی و مناقب ابن مغازلی شافعی از علمای اهل سنت نیز آمده است.غایة المرام، چاپ قدیم، مقصد اول، باب شانزدهم، ص 88 و 89، روایت 79 و 88.

بنابراین، مقصود از "مولی" فقط دوست داشتن نمی تواند باشد. لذا صاحب "الغدیر" می‎گوید: "بر فرض قبول کنیم کلمه "مولی" بین "دوست" و "اولی به نفس" مشترک است، ولی بیست قرینه و شاهد متصل و منفصل وجود دارد که دلالت می‎کند بر اینکه مقصود پیامبراکرم (ص) از کلمه "مولی" در حدیث غدیر همان "اولی به نفس" می‎باشد".ر. ک : الغدیر، ج 1، ص 370. سپس به تفصیل آن شواهد را برشمرده اند.

سایر روایات دال بر فضائل حضرت علی (ع)

2 - روایت احمد بن حنبل از پیامبر(ص)، که به فاطمه (س) فرمود:

"آیا راضی نیستی تو را به ازدواج کسی درآورم که زودتر از

ناوبری کتاب