صفحه ۴۳۱

- روضة المتقین، محمدتقی مجلسی، بنیاد فرهنگ اسلامی، 13 جلد، چاپ دوم.

- ریاض الصالحین من حدیث سیدالمرسلین، یحیی بن شرف النووی الدمشقی، دارالفکر، بیروت، 1 جلد، چاپ دوم.

- الریاض النضرة فی مناقب العشرة المبشرة، محب الدین الطبری، دارالتألیف، مصر، 1372.

- زرتشت پیامبری که از نو باید شناخت، شاهرخ ارباب کیخسرو، جامی، تهران، 1 جلد، به کوشش فرزانه کیانی، چاپ چهارم.

- سبائک الذهب فی معرفة قبائل العرب، محمدامین السویدی، مکتبة التجاریة الکبری، مصر، 1 جلد.

- السراج المنیر شرح الجامع الصغیر، علی بن احمد العزیزی، مصطفی البابی، مصر، 1357 ق.

- سنن ابی داود، السجستانی الازدی، دارالفکر، بیروت، 2 جلد.

- السنن الکبری، ابی عبدالرحمن احمد بن شعیب النسائی، دارالکتب العلمیة، بیروت، 6 جلد، با تحقیق دکتر البنداری و سید کسروی حسین، چاپ اول.

- سنن ترمذی، محمدبن عیسی السلیمی الترمذی، دارالفکر، بیروت، 5 جلد، با تحقیق عبدالرحمن محمدعثمان، چاپ دوم.

- شرح حکمة الاشراق، شهاب الدین سهروردی، انتشارات بیدار.

- شرح المقاصد، سعدالدین التفتازانی، قم، 5 جلد در 4 جلد، با تحقیق دکتر عبدالرحمن حمیره، چاپ اول.

- شرح جمع الجوامع، جلال الدین السیوطی.

- شرح نهج البلاغة، ابن ابی الحدید، دار احیاء الکتب العربیة، قم، 20 جلد، با تحقیق محمدابوالفضل ابراهیم.

- شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، الحاکم الحسکانی، وزارت ارشاد، 2 جلد، با تحقیق محمدباقر محمودی، چاپ اول.

- صحیح بخاری، محمدبن اسماعیل البخاری، دارالفکر، بیروت، 8 جلد.

ناوبری کتاب