صفحه ۴۱۱

زندانی شد و با دخالت دوستانش و شفاعت آنان خلیفه دستور آزادی او را داد ولی این دستور به والی کوفه نرسید و او را به قتل رساند".

سپس از طبری، ابن اثیر، ابن کثیر و ذهبی نقل شده که ابن ابی العوجاء هنگام مرگ اعلام کرد:

"به خدا قسم من چهارهزار حدیث جعل کردم که مضمون آنها حلال را حرام و حرام را حلال می‎نمود، و نیز وجوب روزه را به جای وجوب افطار و وجوب افطار را به جای وجوب روزه قرار دادم".

سپس به دنبال جمله فوق نویسنده کتاب می‎گوید:

"ای کاش می‎دانستیم احادیث جعلی او کدام است و در کدام مأخذ تدوین شده و سرنوشت آنها چه شده؛ و هنگامی که یک زندیق وقت ناامیدی از زندگی به جعل چهارهزار حدیث اعتراف می‎کند [...] پس چقدر حدیث توسط دیگران که نمی شناسیم جعل شده است ؟!"خمسون و مأة صحابی مختلق، مرتضی عسگری، ج 1، ص 31.

سؤال

در پایان یادآور می‎شویم: ممکن است گمان شود به دلیل وجود بعضی روایات ضعیف و غیرقابل اعتماد در کتابهایی مانند: بحارالانوار، کافی و نظایر اینها تمام روایات آن کتابها مخدوش و غیرقابل استناد و عمل می‎باشد.

ناوبری کتاب