صفحه ۴۱۰

روایات مخالف قرآن و سنت قطعی

هر مطلبی که در هر روایتی دیده شد اگر با محکمات قرآن و روایات متواتر و سنت قطعی پیامبر(ص) مخالف باشد علامت مجعول بودن همه روایت یا قسمتی از آن می‎باشد. و بر فرض صحیح بودن سند این گونه روایات، دلیل صحیح بودن متن آن نمی باشد.

کسی که چیزی را جعل می‎کند و می‎خواهد چهره دین و مذهب و اولیای بزرگوار آن را مخدوش نماید، قهرا کار خود را به نام افراد خوشنام و مورد اعتماد جعل می‎کند تا مورد قبول عامه و افراد بی اطلاع قرار گیرد.

جعل و تحریف روایات در تاریخ

در این رابطه مناسب است به کتابهایی که درباره جعل روایات و تحریف آنها - توسط افراد معاند همانند: معاویه، ابوهریره و خلفای بنی امیه و بنی عباس در طول تاریخ اسلام - تألیف شده مراجعه شود. از جمله می‎توان به کتابهای "عبدالله بن سباء" و "خمسون و مأة صحابی مختلق" که توسط علامه سید مرتضی عسگری به رشته تحریر درآمده مراجعه کرد، در کتاب اخیر نام صدوپنجاه صحابی که توسط سیف بن عمر جعل و روایات و یا حوادثی به آنها نسبت داده شده به تفصیل بیان شده است.

در مقدمه کتاب فوق در مورد ابن ابی العوجاء چنین آمده است:

"در زمان خلافت منصور به جرم زندقه و تبلیغ آن در کوفه

ناوبری کتاب