صفحه ۴۱

کلمه "مولی" در حدیث غدیر

کلمه "مولی" در روایت نمی تواند فقط به معنای "دوست" باشد، زیرا:

اولا: حاضرین در آن موقف عظیم و از جمله عمر بن خطاب از کلمه "مولی" معنای امامت و ولایت فهمیدند؛ و بر همین اساس مردم و حتی ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه و زبیر و سایر مهاجرین و انصار بعد از کلام پیامبر(ص) به صورت دست دادن با پیامبر(ص) و حضرت علی (ع) بیعت کردند؛الغدیر، ج 1، ص 270، به نقل از طبری در کتاب "الولایة". و نیز مطابق نقل بعضی از کتب اهل سنت عمر پس از شنیدن کلام پیامبر(ص) و معرفی علی (ع) توسط آن حضرت به مردم، پس از گفتن تبریک به علی (ع) چنین اظهار می‎کند:

"هنیئا لک یابن أبی طالب، أصبحت مولای و مولی کل مؤمن و مؤمنة"فرائدالسمطین، جوینی خراسانی، ج 1، ص 64؛ مسند احمد حنبل، ج 4، ص 281. "مبارک باد بر تو ای فرزند ابی طالب، تو مولای من و مولای هر مؤمنی می‎باشی".

و در بعضی از روایات اهل سنت به جای "هنیئا لک" "بخ بخ لک" آمده است،همان. که در معنی فرقی نمی کند.

ناوبری کتاب