صفحه ۴۰۹

یک صاع و یک مد آب غسل می‎کردند".همان، حدیث 3.

ظهور این روایت در غسل جنابت کاملا روشن است. در روایت دیگری نیز غسل کردن پیامبر و همسرش با پنج مد آب ذکر شده است.همان، حدیث 5.

4 - ابن عباس از میمونه همسر پیامبر(ص) نقل می‎کند:

"من و پیامبر جنب شدیم و من از آب یک خمره غسل کردم و مقداری از آن آب در خمره ماند و پیامبر از باقی مانده آب غسل نمود...".همان، حدیث 6.

5 - عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) نقل می‎کند:

"پدرم برای جنابت غسل می‎کرد و کسی به او گفت: مقداری از پشت شما غسل داده نشده، سپس پدرم به او فرمود: وظیفه تو این نبود که به من تذکر بدهی، و آنگاه آن مقدار را غسل دادند".همان، باب 41، حدیث 1.

6 - در وسائل الشیعة همان، باب 15 از ابواب الجنابة، حدیث 8 و 15. با دو سند جداگانه از امام صادق (ع) نقل شده است که پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

"خداوند شش خصلت را برای من و اوصیای من از فرزندانم و نیز پیروان آنان روا نمی داند[...] یکی از آنها رفتن به مساجد در حال جنابت می‎باشد".

ناوبری کتاب