صفحه ۴۰۸

همین شبهه در مورد اینکه "امام ختنه شده و پاک به دنیا می‎آید" نیز وجود دارد. یعنی لازمه بشربودن پیامبر(ص) به نص قرآن این است که اوصیای آن حضرت نیز در جنبه بشر بودن مثل پیامبر(ص) باشند.

برای تأیید مطلب ذکر شده - که پیامبر(ص) و ائمه (ع) از جنبه بشری و ظاهری مانند دیگران بوده اند و این جهات بر آنان نیز عارض می‎شده است - می‎توان به روایات منقول از طریق شیعه استناد نمود؛ از باب نمونه:

1 - روایت زراره از امام محمد باقر(ع):

"پیامبر و همسرش با پنج مد آب از یک ظرف غسل می‎کردند". (هرمد حدود یک کیلوگرم است). زراره پرسید: چگونه ؟ امام فرمود: "پیامبر ابتدا خود را تطهیر می‎نمود سپس همسرش نیز خود را تطهیر می‎نمود، آنگاه از باقی مانده آب هر دو غسل می‎کردند...".وسائل الشیعة، ج 1، ص 512، باب 32 از ابواب جنابت، حدیث 4.

2 - در روایت محمد بن مسلم آمده که از امام صادق (ع) یا امام باقر(ع) از مقدار لازم آب برای غسل جنابت سؤال نمود، در جواب فرمودند:

"پیامبر و همسرش با پنج مد آب غسل می‎کردند[...]".همان، حدیث 1.

3 - معاویة بن عمار از امام صادق (ع) نقل می‎کند:

"پیامبر با یک صاع (حدود سه کیلو) آب غسل می‎کردند، و هرگاه با بعضی از همسران خود می‎خواستند غسل کنند با

ناوبری کتاب