صفحه ۴۰۷

آنان از اسباب و علل ظاهری و نهایتا هدایت آنان شود. کارهایی نظیر: طوفان نوح (ع)، اژدها شدن عصای موسی (ع) و غرق شدن فرعونیان، تولد عیسی (ع) بدون پدر و صحبت کردن او در گهواره، و نبوت یحیی (ع) در حال کودکی و... .

این گونه امور خارق العاده علاوه بر هدف فوق، بعید بودن موضوع وحی و ارتباط بشر با عالم غیب را نیز از اذهان و افکار عامه مردم معاصر پیامبران می‎زدود.

ب: جنب نشدن امام

این موضوع نیز اگر واقعیت داشت قطعا باید شامل پیامبراکرم (ص) نیز بشود و قهرا غسل جنابت انجام ندهد؛ در صورتی که به صراحت تاریخ، پیامبر(ص) این غسل را انجام می‎داده است. این موضوع در شرح حالات پیامبر و زندگی او با همسران خود ذکر شده است. و قطعا نمی توان گفت ائمه اطهار(ع) در این جهت از پیامبر(ص) بالاتر و کامل تر می‎باشند؛ بعید نیست همان گونه که مرحوم محمدتقی مجلسی نیز در روضة المتقین روضة المتقین، ج 13، ص 237. اشاره کرده است مقصود از نفی جنابت از امام در بعضی روایات، نفی احتلام یعنی جنابت در حال خواب باشد؛ زیرا عصمت و بزرگی روح امام مانع از نزدیک شدن شیطان و تأثیر او بر روح امام خواهد بود. روایتی را نیز از کتاب کافی از امام حسن عسکری (ع) نقل کرده است که همین احتمال را تأیید می‎کند.

ناوبری کتاب