صفحه ۴۰۶

کافر از قوم نوح گفتند او کسی نیست جز انسانی مثل شما که می‎خواهد خود را بر شما برتری دهد".

4 - در مورد پیامبری که بعد از نوح (ع) مبعوث شده بود آمده است: (و قال الملا من قومه الذین کفروا [...] ما هذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون منه و یشرب مما تشربون)سوره مؤمنون، آیه 33. "اشراف کافر - به پیامبر بعد از نوح - گفتند او کسی نیست جز انسانی مثل شما که مانند شما می‎خورد و می‎آشامد".

این دو آیه نیز در مقام رد و توبیخ منکرین رسالت حضرت نوح (ع) و پیامبر بعد از او می‎باشند که به نظر آنان رسالت با بشربودن و صفات بشری همچون آب و غذاخوردن منافات دارد. بنابراین از نظر قرآن انسانهای کامل هر چند از نظر معنوی به بالاترین درجات رسیده باشند - حتی رسول اکرم (ص) - از جهت ظاهر بشری هستند مثل سایرین و همان صفات و ویژگی های آنان را دارا می‎باشند و ائمه هدی (ع) نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

از طرف دیگر با توجه به اینکه موضوع ذکر شده در روایت هرگز در مورد پیامبراکرم (ص) نقل نشده است، حدس قوی زده می‎شود که غلات یا مخالفین ائمه معصومین (ع) این گونه امور را در روایات مربوط به صفات و علائم امام داخل کرده باشند تا سایر مطالب صحیح آنها را نیز مخدوش نمایند.

در عین حال قرآن به این حقیقت نیز توجه داده است که پیامبران با اینکه بشری هستند همچون سایر بشرها، در بعضی مواقع که امر هدایت و رسالت نیاز داشته است کارهای خارق العاده ای توسط آنان انجام می‎شده تا موجب توجه انسانها به غیب این عالم مادی و انقطاع

ناوبری کتاب