صفحه ۴۰۴

که زره رسول الله (ص) را بپوشد به اندازه قامتش می‎باشد و دیگران اگر بپوشند یک وجب از قامت آنان بزرگتر است، و او پیوسته از طرف غیب محدث خواهد بود".همان، ص 388، حدیث 8.

کافی این روایت را از علی بن محمد نقل می‎کند که ظاهرا علی بن محمد بن ابراهیم است و کشی او را تأیید و توثیق کرده است، و علامه در "خلاصه" او را وکیل حضرت مهدی (عج) دانسته است.بهجة الامال، ج 5، ص 512. ولی او روایت فوق را از بعض اصحاب نقل کرده است و معلوم نیست چه کسی می‎باشد. علاوه بر این علی بن محمد که راوی اول حدیث می‎باشد مشترک است بین علی بن محمدبن ابراهیم و علی بن محمدبن جعفر که اولی توثیق شده ولی دومی (بنابر نقل بهجة الامال از نجاشی و علامه) ضعیف و روایت او مضطرب می‎باشد.بهجة الامال، ج 5، ص 512 و 513.

بعضی از مضامین این حدیث از جهاتی مخالف مسلمات دینی و تاریخی است؛ از جمله:

الف: متفاوت بودن جنبه بشری امام (ع) از مردم

اولا: برخی از امور مذکوره نه محال است و نه مستنکر؛ از جمله مختون بودن هنگام ولادت که در اعصار ما نیز بسیار اتفاق می‎افتد.

و ثانیا: اگر برخی دیگر از مضامین این حدیث نسبت به ائمه (ع) صحیح باشد قطعا باید نسبت به پیامبر(ص) نیز چنین باشد، و حال آنکه در

ناوبری کتاب