صفحه ۴۰۳

فرمودند: "خدا آنان را لعنت کند دروغ می‎گویند. شمشیر پیامبر(ص) را نه آنان و نه عبدالله و نه پدرش ندیده اند...". سپس فرمودند: "همانا شمشیر و رایه (علم) مخصوص پیامبر(ص) و زره و لامه (که چیزی شبیه زره بوده است) و مغفر (که کلاه آهنی باشد) آن حضرت و نیز الواح موسی (ع) و عصای او و طشتی که هنگام قربانی نمودن از آن استفاده می‎کرده و خاتم سلیمان (ع) و آن اسمی که هر وقت پیامبر(ص) آن را به کار می‎برد از ناحیه مشرکین تیر (یا آسیبی) به مسلمانان نمی رسید همگی نزد من است، و مثل سلاح رسول الله مثل تابوت در بنی اسرائیل می‎باشد که نشانه صدق مدعی نبوت بود...".همان، ص 234، حدیث 2.

5 - روایت دال بر اینکه امام ده علامت دارد

از جمله اموری که نویسنده مطرح نموده مضمون روایتی است که در کافی ذکر شده است؛ این روایت از امام باقر(ع) نقل می‎کند که:

"برای امام ده علامت وجود دارد: پاک و ختنه شده به دنیا می‎آید، و هنگامی که بر زمین رسید روی دو دست خود قرارگرفته، و با صدای بلند شهادتین می‎گوید، جنب نمی شود، چشمهای او به خواب می‎رود اما قلب او نمی خوابد، خمیازه و تمطی (قد کشیدن) ندارد، پشت سر خود را همچون جلو می‎بیند، مدفوع او بوی مشک می‎دهد و زمین مأمور پوشاندن و از بین بردن آن می‎باشد، هنگامی

ناوبری کتاب