صفحه ۴۰۲

بخواهد همچون رسول خدا بجنگد و زره او را بپوشد به اندازه قامت او می‎باشد، لازمه این کلام این نیست که حتی باید زره رسول خدا در زمان کودکی امام نیز به اندازه او باشد.

ولی ممکن است ظاهر روایت مقصود نباشد و این تعبیر کنایه از آن باشد که مسئولیت حفظ سنت پیامبر(ص) و معارف قرآن به دست اهل بیت می‎باشد که یکی از دو ثقل می‎باشند که در حدیث ثقلین آمده و پیامبر(ص) برای امتش باقی گذاشته است. نظیر این تعبیر در زبانهای دیگر و از جمله زبان فارسی ایرانی شایع است که می‎گویند: این قبا یا این پیراهن فقط به قامت فلانی برازنده است، یعنی دیگران توان خلافت و نیابت از شخص مورد نظر را ندارند.

یادآوری می‎شود کافی بابی تحت همین عنوان دارد که از آن استفاده می‎شود در آن مقطع یکی از نشانه ها و دلایل صدق مدعی امامت این بوده که میراثی از ادوات جنگی پیامبر و الواح موسی (ع) و مانند آن نزد آن شخص مدعی باشد. در همین رابطه در روایتی آمده است: سعید سمان می‎گوید: من نزد آن حضرت بودم که دو نفر از زیدیه آمدند و پرسیدند: آیا بین شما امام واجب الاطاعة هست ؟ و امام صادق (ع) (از روی تقیه یا توریه) فرمودند: "نه". آنها گفتند: ما از افراد پاک و مهیای قیام شنیده ایم که شما همان امام واجب الاطاعة هستید. امام عصبانی شدند و فرمودند: "من دستور(قیامی) به آنها نداده ام". سپس آن دو نفر که امام را عصبانی دیدند از نزد ایشان رفتند. امام از من پرسیدند: "اینها را شناختی ؟" من عرض کردم: آری اینان اهل بازار ما و وابسته به زیدیه هستند و خیال می‎کنند شمشیر رسول الله (ص) نزد عبدالله بن حسن می‎باشد. حضرت

ناوبری کتاب