صفحه ۴۰۰

تابوت السکینة حضرت موسی (ع)

تابوت بنی اسرائیل اشاره است به آیه شریفه: (و قال لهم نبیهم ان آیة ملکه أن یأتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم و بقیة مما ترک آل موسی وآل هارون تحمله الملائکة ان فی ذلک لایة لکم ان کنتم مؤمنین)سوره بقره، آیه 248.

"و پیامبرشان به آنان - بنی اسرائیل - گفت: علامت حکومت او - طالوت - این است که نزد شما آید صندوق [معهود] که سکینه پروردگارتان و باقیمانده میراث آل موسی و آل هارون باشد که ملائکه آن را حمل می‎کنند. همانا این - صندوق - آیتی است برای شما اگر ایمان داشته باشید".

و مراد از تابوت که در این آیه ذکر شده بنابر نقل "المیزان" از تفسیر قمی از امام باقر(ع) صندوقی است که مادر حضرت موسی (ع) او را در آن قرار داد و بر رود نیل رها کرد.

علامه طباطبایی در این باره می‎گوید:

"این صندوق سپس در دست بنی اسرائیل به عنوان تبرک و شئ مقدس حفظ می‎شد، تا هنگامی که زمان وفات حضرت موسی (ع) رسید الواح و زره خود و هر آنچه از آیات و نشانه های نبوت پیش او بود را در آن صندوق قرار داد و در نزد وصی خود یوشع ودیعت گذاشت، و همچنان این صندوق در دست بنی اسرائیل بود تا کم کم به آن بی اعتنا شدند و اسباب بازی کودکان در کوچه ها شد و بتدریج آنان

ناوبری کتاب