صفحه ۳۹۶

روایات دوازده امام شیعه با اسم و رسم و مشخصات توسط پیامبر(ص) اعلام شده است. بدیهی است هر امامی نیز بر همین موضوع وصیت می‎کرده است.

2 - انحصار امامت فقط در فرزند بزرگتر

او می‎نویسد:

"آنها- شیعه - مدعی هستند امامت جز در فرزند بزرگتر نمی تواند باشد".

نویسنده مدعی شده که شیعیان چرا این قاعده را در مورد عبدالله افطح فرزند بزرگتر امام صادق (ع) و امام حسن عسکری (ع) نسبت به برادر خود جعفر عمل نکردند و به امامت موسی بن جعفر(ع) و امام حسن (ع) که برادر کوچکتر بودند معتقد شدند؟

در پاسخ او گفته می‎شود:

اولا - امام حسن (ع) فرزند بزرگ امام هادی (ع) بوده و جعفر فرزند چهارم ایشان بود.

ثانیا - چنین مضمونی به نحو قاعده کلی در مورد امامت نمی باشد، بلکه آنچه در روایات شیعه و سنی از پیامبراسلام (ص) وارد شده عنوان دوازده خلیفه یا دوازده امیر و یا ملک و یا مانند آن است، که قبلا روایات منقول از طریق اهل سنت ذکر شد؛ و در بسیاری از روایات اسامی دوازده امام نیز ذکر شده است.

و روایتی که مضمون فوق در آن ذکر شده روایت کافی است از حضرت رضا(ع) که فرمود:

ناوبری کتاب