صفحه ۳۹۵

چند شبهه جزئی درباره ائمه (ع)

نویسنده در ضمن نوشته خود اموری را که در بعضی از کتابهای روایی شیعه در مورد شرایط و اوصاف و احوال امام ذکر شده، به عنوان تمسخر و استهزا نقل می‎کند و بدون ارائه دلیلی بر باطل بودن آنها نوشته خود را تمام می‎کند. این امور عبارتند از:

1 - تعیین وصی توسط هر امام

او می‎نویسد:

"آنها - شیعه - مدعی هستند که امام نمی میرد مگر اینکه وصیت کند و برایش جانشین و خلفی باشد و شخص بعد از خودش را بداند، و بعد از حسنین جز در اعقاب هم نمی تواند باشد".

این مضمون علاوه بر روایات متواتر شیعه الکافی، ج 1، ص 276. از روایات اهل سنت نیز استفاده می‎شود، یعنی روایاتی که از پیامبر نقل شده است و دلالت می‎کند بر اینکه خلفای آن حضرت دوازده نفر هستند. در بعضی از آنها کلمه "امیر"، و بعضا کلمه "ملک" نیز می‎باشد.

در گذشته این روایات از کتب اهل سنت نقل شد. مطابق این

ناوبری کتاب