صفحه ۳۹

"ای مردم آیا می‎دانید که من از مؤمنین بر خودشان اولی و برترم ؟" گفتند: آری یا رسول الله. سپس فرمودند: "هر کس من مولای او هستم پس این علی مولای اوست، خدایا دوست بدار هر کس او را دوست دارد و دشمن باش با هر کس که با او دشمنی می‎کند.""أتعلمون أنی اولی بالمؤمنین من أنفسهم ؟" قالوا: نعم یا رسول الله، قال: "من کنت مولاه فهذا علی مولاه، اللهم وال من والاه". ر.ک : مسند احمد حنبل، ج 4، ص 281 و 370؛ کنز العمال، ج 11، ص 332؛ تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر، ج 13، ص 69؛ خصائص امیرالمؤمنین، نسائی شافعی، ص 100؛ أسدالغابة، ابن اثیر، ج 1، ص 367، ج 4، ص 28 و ج 5، ص 267؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 19، ص 217 و ج 12، ص 49؛ مجمع الزوائد، ج 7، ص 16. و قریب به این مضمون نیز در ذخائر العقبی، طبری، ص 67؛ البدایة و النهایة (تاریخ ابن کثیر)، ج 7، ص 370 نقل شده است.

محدث قمی در این مورد گفته است:

"طبری کتابی درباره طرق حدیث غدیر تألیف نموده است. و ذهبی - از علمای اهل سنت و صاحب کتاب "میزان الاعتدال" - گفته است: من بر آن کتاب واقف شدم و از کثرت طرق آن مدهوش شدم".الکنی و الالقاب، شیخ عباس قمی، ج 1، ص 241.

و مرحوم محمدتقی مجلسی مدعی شده:

"محمدبن جریر طبری در کتاب "الولایة" حدیث غدیر را با هفتاد و پنج طریق از پیامبر(ص) نقل کرده است".روضة المتقین، محمد تقی مجلسی، ج 13، ص 247.

ناوبری کتاب