صفحه ۳۸۵

"کناسه" راضی هستی اختیار با توست". سپس پس از جداشدن زید از ایشان فرمود: "وای به حال کسی که پیام زید را بشنود و به او پاسخ مثبت ندهد...".همان، ج 1، ص 248.

و در روایت دیگری امام صادق (ع) به فضیل - که در قیام زید شرکت کرده بود و عده ای از اهل شام که مدافعان حکومت هشام بودند را کشته بود - فرمود:

"خداوند مرا در این خونها شریک گرداند، همانا عموی من و اصحابش در راهی شهید شدند که علی بن ابی طالب و اصحاب او در آن راه بودند".همان، ص 253.

و در روایت ابن سیابه آمده است که امام صادق (ع) مبلغ هزار دینار به او داد تا بین خانواده های کسانی که در نهضت زید آسیب دیده اند تقسیم نماید.بحارالانوار، ج 46، ص 170.

بنابراین قیام زید مورد تأیید و حمایت معنوی و مادی امام صادق (ع) بود؛ منتها چون امام صادق (ع) شرایط را برای قیام خود مساعد نمی دید - چنان که از روایت سدیر صیرفی فهمیده می‎شود -الکافی، ج 2، ص 242. خودشان مستقیما در این نهضت شرکت نداشتند. و علت اینکه زید صریحا و مستقیما نهضت خود را مستند به امام صادق (ع) نمی کرد دو امر می‎تواند باشد:

1 - اینکه چون زید می‎خواست نهضت خود را در تمام گروهها و مذاهب گسترش دهد و از تمام نیروهای مخالف حاکمیت بهره برداری نماید، لذا نمی خواست رنگ شیعی بگیرد تا زودتر به هدف برسد.

ناوبری کتاب