صفحه ۳۸۴

"ای سدیر! به خدا قسم اگر من به اندازه این گوسفندان انصار و یاور داشتم بر من سکوت روا نبود".

سدیر گفت: من گوسفندان را شمردم، تعدادشان هفده رأس بود.الکافی، ج 2، ص 242، حدیث 4.

سوم: رابطه ائمه (ع) با قیام کنندگان علیه حکام ستمگر

و اما در مورد خودداری بعضی از ائمه (ع) از نصرت عموزاده هایشان که در مقابل خلفا قیام کردند- آن گونه که نویسنده ادعا کرده است - لابد منظور او قیام هایی نظیر قیام زید بن علی بن حسین (ع) است که در مقابل هشام بن عبدالملک قیام کرد؛ لازم به ذکر است که زید عموی امام صادق (ع) و قیامش مورد تأیید آن حضرت بود.

امام صادق (ع) در مورد او فرموده است:

"همانا عموی من مردی بود برای ما در دنیا و آخرت، و به خدا قسم او شهیدی است همچون شهدایی که با پیامبر(ص) و علی (ع) و حسن (ع) و حسین (ع) شهید شدند".عیون اخبار الرضا(ع)، شیخ صدوق، ج 1، ص 252.

منتها حضرت صادق (ع) از شهادت او در کناسه کوفه - که از پدرشان امام باقر(ع) شنیده بودند - اطلاع داشتند، و مطابق روایت منقول از امام رضا(ع) ایشان در جواب مأمون که از قیام زید انتقاد می‎کرد فرمود:

"... از پدرم شنیدم که از پدرشان نقل کردند که زید در قیام خود با آن حضرت مشورت کرده بود و ایشان به او گفته بودند: ای عمو اگر به شهادت خود و به دار کشیدنت در

ناوبری کتاب