صفحه ۳۸

پیامبر(ص) فقط ائمه دوازده گانه شیعه می‎باشد، زیرا علاوه بر اینکه در روایت عبدالملک بن جابر آمده: "کلهم من بنی هاشم" تعداد خلفای هر کدام از بنی امیه و بنی عباس از دوازده عدد بیشتر بوده است، و رفتار آنان نیز با آیه شریفه: (قل لا أسئلکم علیه أجرا الا المودة فی القربی)سوره شوری، آیه 23. "بگو - ای پیامبر - من از شما برای کار خودم هیچ اجر و مزدی طلب نمی کنم مگر مودت و دوستی ذوی القربی" و نیز با حدیث کساء وفق نمی دهد. پس با توجه به اینکه آنان - دوازده امام شیعه - اعلم و اورع و اتقی در زمان خود و نیز دارای بهترین نسب و کرامت ها و فضیلت ها بودند، راهی جز حمل روایات فوق بر آنان باقی نمی ماند".ینابیع المودة، ج 3، ص 293.

بخش دوم: علوم و فضائل ائمه (ع)

روایات متواتری از طرق اهل سنت درباره علوم، فضائل و سایر کمالات حضرت علی (ع) و یا اهل بیت (ع) به تعابیر گوناگون نقل شده که دلالت بر حجیت و اعتبار عترت پیامبر(ص) می‎نماید؛ از آن جمله است:

روایت غدیر

1 - روایت معروف غدیر:

در این روایت پیامبر(ص) پس از بیان مقدمه ای فرمودند:

ناوبری کتاب