صفحه ۳۷۳

می‎کردند و او را مورد لعن قرار می‎دادند و دروغگو می‎شمردند، که نمونه آن ذکر شد.همان.

در این رابطه به چند روایت توجه شود:

1 - کشی ضمن روایاتی نقل کرده است که عبدالله فرزند زراره می‎گفت: امام صادق (ع) به من فرمود:

"سلام مرا به پدرت برسان و بگو همانا علت اینکه من تو را مورد مذمت و ملامت قرار می‎دهم این است که می‎خواهم تو را در مقابل خطرات ناشی از دشمن و بعضی از مردم حفظ کنم که آنان از موقعیت تو نزد ما مطلع نشوند...".همان، ص 349، حدیث 221.

2 - همچنین حسین فرزند دیگر زراره به امام صادق (ع) گفت: پدرم ضمن ابلاغ سلام می‎گوید: خدا مرا فدای شما نماید، همچنان آن مرد و آن دو مرد به من می‎گویند که شما درباره من چیزهایی گفته اید (یعنی عیبگویی کرده اید)؛ و حضرت به او فرمود:

"سلام مرا به پدرت برسان و بگو به خدا قسم من تو را دوست دارم و خیر تو را می‎خواهم در دنیا و آخرت، و به خدا قسم من از تو راضی هستم، پس چه باک که مردم درباره تو چیزی بگویند؟"همان، ص 352، حدیث 222.

3 - امام صادق (ع) ضمن اینکه درباره زراره، برید بن معاویة، محمد بن مسلم و الاحول (ابوجعفر محمد بن علی بن نعمان مؤمن الطاق) تأکید کردند:

"اینان بهترین مردم پیش من هستند، چه در حال حیات و یا بعد از وفات".

ناوبری کتاب