صفحه ۳۷۲

و در روایت دوم - در همان حال - گفت:

"من خیال نمی کنم رفیق ما (موسی بن جعفر) در علم رشدی کرده باشد".

پاسخ این شبهه

اولا - در رابطه با روایت اخیر، مرحوم مامقانی در شرح حال ابوبصیر قریب به این مضمون گفته است:

"اینکه کشی خیال کرده است ابوبصیر در این روایت همان ابوبصیر بختری است اشتباه کرده است، زیرا ابوبصیری که عقرقوفی از او روایت نقل می‎کند ابوبصیر مکفوف است که ضعیف می‎باشد".

ثانیا - بر فرض اینکه همان ابوبصیر بختری باشد لازم است به دو نکته توجه شود:

1 - تقیه بین امامان و خواص اصحاب

در دوران امام صادق (ع) هرچند حکومت بنی امیه رو به ضعف می‎رفت ولی شیعیان و ائمه بزرگوار آنان کاملا از ناحیه حکومت و یا افراد و گروههای مخالف شیعه زیر نظر و در معرض خطر بودند؛ از این رو موضوع تقیه برای آنان امری مهم و مورد توجه بود. در همین رابطه سیاست امام صادق (ع) و خواص یاران ایشان - امثال زراره و ابوبصیر - این بود که مخالفین شیعه از رابطه پنهانی و اعتقادی آنان مطلع نشوند؛ و از همین جهت بود که احیانا امام صادق (ع) از مثل زراره بدگویی

ناوبری کتاب