صفحه ۳۷۱

مستندات نویسنده روایات زیر است:

1 - رجال کشی می‎گوید:

"ابن مسکان از زراره شنید که در مورد امام صادق (ع) گفت: خدا رحمت کند ابوجعفر را، و اما جعفر همانا در قلب من نسبت به او چیزی هست [...]".اختیار معرفة الرجال (رجال کشی)، شیخ طوسی، ج 1، ص 356، حدیث 228.

2 - در کتاب ذکر شده از زیادبن ابی الحلال نقل کرده که به امام صادق (ع) گفت: زراره مسأله [...] را در مورد شخص مستطیع از شما برای ما نقل کرده و ما او را تصدیق کردیم [...] سپس امام فرمود:

"او دروغ می‎گوید، و سه بار فرمودند: خدا او را لعنت کند...".

سپس من این جریان را بدون آن قسمت لعن برای زراره نقل کردم و او اظهار داشت: او (امام صادق) معنای استطاعت را ندانسته برای من اعلام کرد، و او به کلام رجال بصیرتی ندارد.همان، ص 361، حدیث 234.

3 - در کتاب فوق الذکر با دو سند متفاوت مسأله ای را از شعیب عقرقوفی از ابی بصیر نقل می‎کند که یکی از امام صادق (ع) و دیگری از حضرت موسی بن جعفر(ع) می‎باشد و در هر دو روایت ابوبصیر در مورد علم حضرت موسی بن جعفر(ع) تشکیک کرده، و در روایت اول - در حالی که دست خود را به سینه اش می‎کشید - گفته است:

"من فکر نمی کنم رفیق ما (موسی بن جعفر) در حکم و فتوا رشد کرده باشد".

ناوبری کتاب