صفحه ۳۵۹

از خدا یا کسی که خدا در او حلول کرده باشد ممکن نیست".

سپس ابن ابی الحدید می‎گوید:

"به خدا قسم خبردادن آن حضرت به امور غیبی به خاطر قدرتی است که خداوند به او داده بود، و این معنا مستلزم آن نیست که علی خدا باشد یا خدا در او حلول کرده باشد...".همان، ج 5، ص 7.

5 - همچنین وی در رابطه با علوم حضرت علی (ع)، از پیامبر(ص) نقل کرده است که فرمودند:

"علی خزانه و مخزن علم من است".همان، ج 9، ص 165؛ شرح جمع الجوامع، سیوطی، ج 6، ص 153؛ و مصباح الظلام، ج 2، ص 56.

باید توجه داشت هنگامی که پیامبراکرم (ص) در موارد مختلف امت خود را به عترت خود و در رأس آنان حضرت علی (ع) ارجاع می‎دهند، از روی گزاف و یا علاقه شخصی خود به آنان نیست، بلکه به خاطر ویژگی های زیادی از جمله: علم، عصمت، شجاعت، صبر و ایمان راسخ آنان به خداوند و... است که در آنان بوده است؛ و در حقیقت مقام معنوی و قرب الهی آنان، پیامبر(ص) را بر آن می‎دارد که امت اسلامی را برای یافتن راه هدایت و سعادت به ایشان ترغیب و سفارش نماید.

6 - و نیز نامبرده - پس از شرح خطبه 154 نهج البلاغه، در رابطه با اینکه حضرت علی (ع) در این خطبه اشاراتی به مقام معنوی و فضائل اهل بیت (ع) نموده و فرموده است:... ما هستیم محرم اسرار، یاران مخصوص، خزانه و درهای (فضائل) پیامبر(ص) - می‎نویسد:

ناوبری کتاب